FaceUP Logo

Privatlivspolitik Information angående behandling af dine persondata på FaceUP

PrivatlivspolitikOpdateret: 11-10-2022 (Rev. 3)

FaceUP er en venne- og kontakt-tjeneste, hvor du kan udtrykke dig på mange måder med billeder og tekst, og af den vej møde nye mennesker, have interessante lange samtaler eller bare lidt sjov og god tidsfordriv.

På FaceUP.dk tager vi behandling af dine personoplysninger alvorlig. Når vi modtager personoplysninger om dig, er det vores målsætning, at du har tillid til, at vi behandler dine personoplysninger på en gennemsigtig og sikker måde.
Vi har derfor skrevet denne Privatlivspolitik, som vil informere dig om vores håndtering af dine personoplysninger.

Vi har forsøgt at formulere det på i et forståeligt sprog uden for mange juridiske udtryk, så vi håber du vil bruge lidt tid på at læse den igennem. Og har du spørgsmål til denne Privatlivspolitik, skal du naturligvis bare kontakte os.


1. Behandlingen af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger, som du frivilligt har givet os ved oprettelsen af din profil på FaceUP.dk eller ved redigeringen af din eksisterende profil, samt oplysninger om din login-historisk og tidspunkt for login.
Formålet med vores behandling af dine personoplysninger er følgende:

 • At give dig mulighed for at lave en personlig profil, så brugere af siden kan lære dig at kende.
 • Søgning efter din profil i forbindelse med at finde venner eller kærester.
 • Tilpasset annoncering udfra din alder, dit køn og evt. din omtrente lokation.
 • Optimering af tjenesten, sikring af tjenesten og udarbejdelse af statistik.

Vi behandler kun dine oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet.

Behandlingen sker efter følgende retsgrundlag:

 • At du har samtykke til behandlingen, jf. artikel 6, stk. 1, litra a i persondataforordningen*.
 • At behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, jf. artikel 6, stk. 1, litra b i persondataforordningen.
 • At behandlingen ud fra hensynet til facilitering af log-in og optimering af tjenesten efter en interesseafvejning går forud for dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, jf. artikel 6, stk. 1, litra f i persondataforordningen.

Dit samtykke blev givet, enten ved oprettelse af din bruger, via e-mail eller du er blevet gjort opmærksom på denne politik på din side efter login.

Når vi nu har indhentet dit samtykke til brug for vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid mulighed for at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os. Tilbagetrækningen af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som vi har foretaget inden tilbagetrækningen.

Bemærk, at behandlingen af visse oplysninger er nødvendige for at kunne tilbyde en normal login-procedure samt at præsentere dig som bruger med en personlig profil.
En tilbagetrækning af dit samtykke, vil betyde at du er nødsaget til at slette din bruger med dertilhørende oplysninger. Det skyldes, at FaceUP.dk's formål er at skabe kontakt mellem brugere. Uden følgende basale korrekte oplysninger, kan du derfor ikke anvende FaceUP.dk


Af personlige oplysninger, beder vi dig som minimum angive korrekt:

 • Fødselsdato - Køn - E-mail adresse

Af frivillige tildels personlige oplysninger, har du desuden mulighed for at tilføje:

 • Højde og Vægt
 • Postnummer, Område og Lokation
 • Hvad du søger og din Civiltilstand
 • Profilfoto og Albumbilleder
 • Profiltekst og Blogs
 • Beskeder og kommentarer
 • Venner og Favoritter herinde
 • Navn og Telefonnummer

Af andre tildels person identificerbare oplysninger, registerer vi:

 • Login historik - IP-adresser - Browser - Aktivitet

Særligt om din e-mail adresse
Din validerede e-mail adresse, kan anvendes til at rekvirere ny adgangskode, og dermed sikre at du kan logge på din bruger, skulle du have mistet din kode.
E-mail adressen kan også anvendes til at modtage tilmeldt nyhedbrev fra FaceUP, eller hvis du ønsker at modtage hændelsesbeskeder f.eks. ved ny venneanmodning.

Særligt om dit navn og telefonnummer
Disse frivillige personoplysninger kan angives, hvis du ønsker at folk, der kender dig, kan finde din bruger, ved at søge på dit fulde navn eller eksakte telefonnummer.

Her ud over registrerer vi hvilken browser-version og operativsystem, du anvender. Dette bruges til at genskabe rapporterede fejl og hjælper til, at ny funktionalitet er udviklet til at understøtte de af brugerne mest anvendte browsere.

Log over aktivitet på siden
Der føres log over din aktivitet på siden, med det formål, at du kan holde øje med hvad, der sker i relation til din bruger.
Hvis du deler nyt indhold på siden, såsom et offentligt billeder eller en blog-artikel anvendes disse aktiviter også til at informere andre brugere om det.

Dine IP adresser
Vi registerer dine anvendte IP adresser og deres tidspunkt for anvendelse, for at beskytte siden mod lovovertrædelse og misbrug.
Hvis sidens Betingelser og vilkår ikke overholdes eller robotter/fakeprofiler misbruger siden, er blokering af IP adresser med til at minimere at FaceUP og dets brugere biver chikaneret af disse.
Endeligt logges IP adresser med det formål at samarbejde med politiet og retssystemet, i tilfælde af disse myndigheder skal afklare og efterforske anmeldte sager.

Du bestemmer således i høj grad, hvor personlig din bruger skal være og hvilke oplysninger, der præsenteres i forbindelse med din profil.


2. Dataansvarlig

FaceUP.dk er drevet og ejet af Cefir, som er dataansvarlig og sikrer, at dine personoplysninger bliver behandlet i overensstemmelse med persondatalovgivningen.

Vi har følgende kontaktoplysninger:
FaceUP.dk / Cefir
CVR: 34033625
Adresse: Østervang 19, 3450 Allerød
Mail: faceup@faceup.dk

I øvrigt kan du altid kontakte FaceUP via vores Kontaktformular.


3. Opbevaring af oplysninger

Dine personoplysninger opbevares kun så længe, at det er nødvendigt af hensyn til at opfylde formålet, medmindre andet er påkrævet i henhold til lovgivningen.

Vi sletter nogle af de oplysninger, vi har indsamlet om dig, efter at du har været inaktiv i en periode, men bare rolig, vi vil forsøge at kontakte dig på forhånd, inden din bruger slettes!

Husk, at selvom vores systemer er udviklet til at foretage automatisk sletning, kan vi ikke garantere, at sletningen foretages inden for et bestemt tidsrum. Der kan være lovmæssige krav om at opbevare dine oplysninger, og vi kan være nødt til at suspendere denne sletningspraksis, hvis vi modtager en gyldig juridisk grund til at opbevare indhold, eller hvis vi modtager rapporter om misbrug eller andre overtrædelser af vores Betingelser og vilkår. Sidst men ikke mindst opbevarer vi muligvis også visse oplysninger som en sikkerhedskopi i en begrænset tidsperiode.


4. Videregivelse af oplysninger

FaceUP viser de personoplysninger, som fremgår på din profilside på FaceUP.dk, til FaceUP.dk’s andre brugere og besøgende med henblik på at udbrede kendskabet til dig.
Du kan selv vælge at dele information via beskeder, kommentarer og billeder.
HUSK at du skal være opmærksom på, at selvom du deler noget i en privat-kommunikation, vil det altid kunne kopieres eller videresendes.
Så vær på internettet generelt forsigtigt med at dele noget, du føler er personligt og kan krænke dit privatliv, hvis det deles.

Herudover deler FaceUP.dk kun dine personoplysninger med tredjepart af juridiske årsager.
Vi kan dele oplysninger om dig, hvis vi med rimelighed mener, at deling af oplysningerne er nødvendig for at:

 • Overholde enhver retlig forpligtelse, anmodninger fra myndigheder eller gældende lov, regler eller bestemmelser.
 • Undersøge, afhjælpe eller håndhæve potentielle brud på vores Betingelser og vilkår.
 • Beskytte rettigheder, ejendom og sikkerhed, som tilhører os, vores brugere eller andre.
 • Opdage og løse eventuelle problemer med bedrageri eller sikkerhed.

I forbindelse med behandling af personoplysninger benytter vi følgende databehandlere:

 • Hetzner (Trusted webhosting)
 • Google Inc. (Google Maps og lokationstjeneste)


5. Annoncetjenester

For annoncering leveret udefra anvendes trejdeparts-cookies på FaceUP.dk.
Med formål at overleve som gratis tjeneste lever FaceUP.dk af at vise annoncer. Vores annonceleverandør målretter annoncer, bl.a. vha. cookies, for at forsøge at vise dig relevante annoncer.
Disse virksomheder kan indsamle oplysninger om, hvordan du bruger vores side over tid og kan kombinere dem med lignende oplysninger fra andre tjenester og virksomheder.
Disse oplysninger kan blive brugt til bl.a. at analysere og spore data, fastlægge, hvor populært bestemt indhold er, og skabe en bedre forståelse af din onlineaktivitet.
Derudover vil oplysninger indsamlet på vores side blive brugt til at måle resultatet af annoncer og give mere relevante annoncer på vegne af os eller andre virksomheder f.eks. tredjepartshjemmesider og -apps.

I forbindelse med annoncering benytter vi følgende virksomhed:

 • Google Inc. (Adsense annoncering)
Tryk her hvis du ønsker infomation om at slå målretning på vores Google annoncer fra.


6. Børn og målretning

FaceUP.dk er en side, der henvender til danske unge over 15 år.
Vores tjenester afviser brugere, der angiver en alder under 15 år.
Ved mistanke om at brugere er under 15 år, vil vedkommende blive bedt om at validere sin alder.
FaceUP målretter altså ikke til personer under 15 år, og der kræves sprogvalidering for at oprette sig på denne danske side. Derfor indsamler vi ikke bevidst personoplysninger fra nogen under 15 år eller fra personer fra andre lande.


7. Dine Rettigheder

Såfremt du ønsker at gøre brug af nedenstående rettigheder, skal du kontakte os gennem de kontaktoplysninger, som er oplistet øverst i privatlivspolitikken. Vi behandler og svarer på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned, efter at vi har modtaget din henvendelse, medmindre anmodningens kompleksitet og omfang gør, at vi ikke kan svare inden for en måned. I så fald kan svarfristen blive op til 3 måneder i alt, jf. persondataforordningens artikel 12.

Ret til indsigt i personoplysninger Du har ret til at få indsigt i de persondata FaceUP.dk behandler om dig, jf. persondataforordningens artikel 15. Adgangen kan dog være begrænset af hensynet til forretningshemmeligheder og/eller immaterielle rettigheder.

Berigtigelse eller sletning af personoplysninger Hvis du mener, at de oplysninger, som FaceUP.dk behandler om dig er urigtige eller ikke er korrekte, har du ret til at få dem rettet eller slettet, jf. persondataforordningens artikel 16 og 17. Såfremt vi er enige med dig i, at de oplysninger, som vi behandler, er urigtige eller ikke-korrekte, sletter eller korrigerer vi snarest muligt disse oplysninger, hvis du ikke selv har mulighed for at redigere dem.

Sletning eller berigtigelse vil dog ikke ske, såfremt FaceUP.dk er retlig forpligtet til at opbevare alle eller dele af dine persondata, eller det er nødvendigt at opbevare disse persondata, for at et retskrav kan fastlægges eller forsvares. I så fald vil FaceUP.dk kun opbevare de oplysninger, som FaceUP.dk er retlig forpligtet eller berettiget til og vil slette øvrige persondata om dig.

Tilbagekaldelse af samtykke Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til FaceUP.dk's behandling af dine persondata helt eller delvist tilbage, jf. persondataforordningens artikel 7.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil FaceUP.dk ophøre med at behandle de persondata, som du har tilbagekaldt dit samtykke i relation til, medmindre FaceUP.dk er retligt forpligtet eller berettiget til at opbevare alle eller dele af dine persondata. I så fald vil FaceUP.dk kun opbevare de oplysninger, som FaceUP.dk er retlig forpligtet til, og vil slette øvrige persondata om dig. Din tilbagetrækning af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som FaceUP.dk har foretaget, indtil din tilbagetrækning af samtykket.

Trækker du samtykket til vores behandling af data tilbage, der er nødvendige for brugen af FaceUP.dk, vil vi være nødsaget til at slette din bruger, idet din profil ikke vil fungere uden de nødvendige data, du i første omgang havde givet samtykke til.

Indsigelse Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod FaceUP.dk’s behandling af dine persondata. Du kan ligeledes gøre indsigelse, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med gældende regler eller det samtykke, som du har givet FaceUP.dk, jf. persondataforordningens artikel 21. I Danmark kan du gøre indsigelse ved at kontakte Datatilsynet.

Begrænsning Du har ret til at få begrænset FaceUP.dk's behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde, jf. persondataforordningens artikel 18:

Mens FaceUP.dk behandler en indsigelse, som du har gjort imod rigtigheden af de persondata, som FaceUP.dk behandler om dig eller imod lovligheden af behandlingen. Begrænsningen af behandlingen gælder indtil, at FaceUP.dk har færdigbehandlet din indsigelse. FaceUP.dk’s behandling er ulovlig, men du ønsker ikke sletning af oplysningerne, men derimod alene, at anvendelsen af persondatane begrænses.

Dataportabilitet Når vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på samtykke eller en kontrakt, og vores behandling er foretaget automatisk, har du ret til dataportabilitet.

Retten til dataportabilitet indebærer, at du har ret til at få tilsendt de persondata, som du har oplyst til os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, som du har ret til at overføre til en anden tjenesteyder, jf. persondataforordningens artikel 20.


8. Dit samtykke til privatlivspolitikken

Som bruger på denne side, er du blevet orienteret om vores Privatlivspolitik og giver på den måde dit samtykke til denne. FaceUP.dk forbeholder sig retten til at ændre denne politik på hvilket som helst tidspunkt. Alle ændringer vil blive opdateret her, og revisionsnummer og opdateringsdato vil fremgår øverst på siden, så du altid er klar over, hvilke informationer vi samler og hvordan og af hvilke formål vi behandler dine data.
Såfremt du vil trække dit samtykke tilbage, kan du altid kontakte os via kontaktoplysningerne øverst og få slettet din bruger med tilhørende data.

* Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF.